ინფორმაცია

მთავარი
კონტეინერი

კონტეინერი

სტანდარტული კონტეინერები


  სტანდარტული კონტეინერი ფოლადის : 20' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე , აქვს გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი


შიდა ზომები

კარის გახსნა

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

5895

2350

2392

2340

2292

30480

2250

28230

33.2

5895

2350

2385

2338

2292

24000

2250

21750

33.2  სტანდარტული კონტეინერი ფოლადის : 40' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე , აქვს გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი


შიდა ზომები

კარის გახსნა

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

12029

2350

2392

2340

2292

30480

3780

26700

67.7
Hi-cube კონტეინერი


  High-cube კონტეინერი ფოლადის : 40' სიგრძე და 9'6" სიმაღლე , აქვს გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი


შიდა ზომები

კარის გახსნა

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

12024

2350

2697

2340

2597

30480

4020

26460

76.3Hard-top კონტეინერი


  Hard-top კონტეინერი ფოლადის : 20' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე , აქვს გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი


შიდა ზომები

კარები

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე (შუა)

[mm]

სიმაღლე (გვერდები)

[mm]

მაქს. სიგანე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

5886

2342

2388

2313

2336

30480

2700

27780

32.8

5886

2342

2375

2330

2336

30480

2590

27890

32.8  Hard-top კონტეინერი ფოლადის : 40' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე , აქვს გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი


შიდა ზომები

კარები

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე (შუა)

[mm]

სიმაღლე (გვერდები)

[mm]

მაქს. სიგანე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

12020

2342

2388

2313

2336

30480

4700

25780

67.2

12020

2345

2380

2300

2334

30480

4700

25780

65.3  High-cube hard-top კონტეინერი ფოლადის : 40' სიგრძე და 9'6" სიმაღლე , აქვს გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი

შიდა ზომები

კარები

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე (შუა)

[mm]

სიმაღლე (გვერდები)

[mm]

მაქს. სიგანე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

12020

2342

2693

2618

2336

30480

4900

25580

75.8

12020

2342

2693

2618

2336

32500

5200

27300

76.0  20' Hard-top კონტეინერი

სახურავის გახსნა

კარის გახსნა

შემცირებული სიგანე როდესაც სახურავი ხდება შიგნით

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

შიდა სიგანე

[mm]

სახურავის გახსნის სიგანე 
[mm]

კარის გახსნის სიგანე 
[mm]

B

[mm]

C

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

K

[mm]

5590

2208

2336

1896

2208

2276

2220

2209

2142

2206

5590

2208

2336

1896

2208

2292

2220

2209

2142

2206

5590

2208

2336

1896

2208

2280

2231

2215

2148

2212


  40' hard-top კონტეინერი

სახურავის გახსნა

კარის გახსნა

შემცირებული სიგანე როდესაც სახურავი ხდება შიგნით

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

შიდა სიგანე 
[mm]

სახურავის გახსნის სიგანე 
[mm]

კარის გახსნის სიგანე 
[mm]

B

[mm]

C

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

K

[mm]

11724

2208

2336

1896

2208

2292

2220

2209

2142

2206

11724

2208

2336

1896

2208

2276

2220

2209

2142

2206

11724

2208

2334

1882

2208

2290

2125

2205

2102

1996


  40' high-cube hard-top კონტეინერი

სახურავის გახსნა

კარის გახსნა

შემცირებული სიგანე როდესაც სახურავი ხდება შიგნით

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

შიდა სიგანე 
[mm]

სახურავის გახსნის სიგანე 
[mm]

კარის გახსნის სიგანე 
[mm]

B

[mm]

C

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

K

[mm]

11724

2208

2336

1896

2208

2597

2525

2230

2163

2227


Open-top კონტეინერი


  Open-top კონტეინერი ფოლადის : 20' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე , გოფრირებული კედლებით , მოსახსნელი ბრეზენტი და ხის იატაკი


შიდა ზომები

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე (შუა)

[mm]

სიმაღლე (გვერდები)

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

5888

2345

2365

2315

30480

2250

28230

32.0

5897

2350

2377

2347

30480

2350

28130

32.5  Open-top კონტეინერი ფოლადის : 40' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე , მქონე გოფრირებული კედლები, მოსახსნელი ბრეზენტი და ხის იატაკი


შიდა ზომები

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე (შუა)

[mm]

სიმაღლე (გვერდები)

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

12029

2342

2376

2326

30480

3810

26670

65.5

12022

2345

2365

2315

30480

3740

26740

65.3

12030

2350

2377

2347

30480

3850

26630

66.4
  20' open-top კონტეინერი

სახურავის გახსნა

კარის გახსნა

სიგრძე

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

K

[mm]

5415

5360

2205

-

1880

2335

1880

2205

2280

2125

5439

5338

2230

-

19902

2338

1902

2230

2280

2231


  40' open-top კონტეინერი

სახურავის გახსნა

კარის გახსნა

სიგრძე

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

K

[mm]

11544

11444

2230

-

1885

2336

1885

2230

2280

2146

11550

11515

2205

-

1880

2335

1880

2205

2280

2125

11573

11472

2210

-

1902

2338

1902

2210

2292

2131


Flatracks კონტეინერი


  Flatrack: ფოლადის ჩარჩო ფიქსირებული კედლები და ფიჭვის იატაკი, 20' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე


შიდა ზომები

წონა

იატაკის სიგრძე

[mm]

სიგრძე კუთხეებს შორის

[mm]

იატაკის სიგანე

[mm]

სიგანე საყრდენების შორის

[mm]

სიმაღლე

[mm]

ძირის სიმაღლე 
[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა 

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

5980

5698

2230

2245

2255

336

24000

2500

21500

5962

5672

2242

2242

2261

330

30000

2200

27800  Flatrack : ფოლადის ჩარჩო დასაკეცი კედლებით და ფიჭვის იატაკი, 20' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე


შიდა ზომები

წონა

იატაკის სიგრძე

[mm]

სიგრძე კუთხეებს შორის

[mm]

იატაკის სიგანე

[mm]

სიგანე საყრდენების შორის

[mm]

სიმაღლე

[mm]

ძირის სიმაღლე 
[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

5950

5675

2428

2213

2270

316

33000

2600

30150  Flatrack/Platform: ფოლადის ჩარჩო დასაკეც კედლებით და ფიჭვის იატაკი, 20' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე

შიდა ზომები

წონა

იატაკის სიგრძე

[mm]

სიგრძე კუთხეებს შორის

[mm]

იატაკის სიგანე

[mm]

სიგანე საყრდენების შორის

[mm]

სიმაღლე

[mm]

ძირის სიმაღლე 
[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა 

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

6038

5638

2208

2438

2235

370

30480

2520

27960

6038

5612

2210

2438

2213

370

34000

2740

31260


  Flatrack: ფოლადის ჩარჩო ფიქსირებული კედლები და ფიჭვის იატაკი, 40' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე

შიდა ზომები

წონა

იატაკის სიგრძე

[mm]

სიგრძე კუთხეებს შორის

[mm]

იატაკის სიგანე

[mm]

სიგანე საყრდენების შორის

[mm]

სიმაღლე

[mm]

ძირის სიმაღლე 
[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

12010

11832

2228

2228

1981

610

45000

4200

40800

12086

11826

2224

2224

1981

610

45000

4200

40800

12010

11826

2244

2204

1981

610

45000

4200

40800


  High-cube flatrack: ფოლადის ჩარჩო დასაკეც კედლებით და ფიჭვის იატაკი, 40' სიგრძე და 9'6" სიმაღლე; შეიძლება გადავაქციოთ პლატფორმად

შიდა ზომები

წონა

იატაკის სიგრძე

[mm]

სიგრძე კუთხეებს შორის

[mm]

იატაკის სიგანე

[mm]

სიგანე საყრდენების შორის

[mm]

სიმაღლე

[mm]

ძირის სიმაღლე 
[mm]

მაქს. მთლიანი წონა 
[kg]

ტარის წონა 
[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

12060

11660

2365

2200

2245

648

45000

5700

39300

12060

11660

2365

2200

2245

648

45000

5950

39050


პლატფორმები (Plats)


  პლატფორმა : ფოლადის ჩარჩო და ფიჭვის იატაკი, 20' სიგრძე და 1' 1 1/4" სიმაღლე


ზომები

წონა

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

ძირის სიმაღლე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

6058

2438

370

30480

2520

27960

6058

2438

370

34000

2740

31260  პლატფორმა : ფოლადის ჩარჩო და ფიჭვის იატაკი, 40' სიგრძე და 2' სიმაღლე


ზომები

წონა

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

ძირის სიმაღლე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

12192

2245

648

45000

5700

39300ვენტილირებადი კონტეინერები


  ვენტილირებადი კონტეინერები ფოლადის : 20' სიგრძე და 8'6" სიმაღლე აქვს გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი


შიდა ზომები

კარის გახსნა

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

5888

2325

2392

2334

2290

30480

2400

28080

33.0

5895

2321

2392

2340

2292

30480

2490

27990

33.0მაცივარი და იზოლირებული კონტეინერები


  იზოლირებული კონტეინერი : 20' სიგრძე და 8' სიმაღლე , ფოლადის ჩარჩოთი


შიდა ზომები

კარის გახსნა

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

მაქს. დატვირთვის სიმაღლე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

მთლიანი

[kg]

ტარა

[kg]

სუფთა

[kg]

5724

2286

2014

2286

2067

24000

2550

21450

26,4

5770

2260

2110

2260

2090

24000

2900

21100

27,5

5770

2260

2110

2260

2090

27000

2900

24100

27,5  იზოლირებული კონტეინერი : 40' სიგრძე და 8.6' სიმაღლე , ფოლადის ჩარჩოთი


შიდა ზომები

კარის გახსნა

წონა

მოცულობა

[m³]

სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

მაქს. დატვირთვის სიმაღლე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

მთლიანი

[kg]

ტარა

[kg]

სუფთა

[kg]

11840

2286

2120

2286

2195

30480

3850

26630

60,6

11810

2286

2210

2286

2300

30480

3650

26830

59,8Bulk კონტეინერი


შიდა ზომები

კარის გახსნა

წონა

მოცულობა

[m³]


სიგრძე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

სიგანე

[mm]

სიმაღლე

[mm]

მაქს. დატვირთვის სიმაღლე.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

5934

2358

2340

2335

2292

24000

2450

21550

32.9

5931

2358

2326

2335

2292

24000

2370

21630

32.9Tank კონტეინერი


  20' tank კონტეინერი


შიდა ზომები

წონა

გარე ზომის სიგრძე ISO-თან მიმართებით

[mm]

გარე ზომის სიგანე ISO-თან მიმართებით

[mm]

გარე ზომის სიმაღლე ISO-თან მიმართებით

[mm]

მაქს. მთლიანი წონა.

[kg]

ტარის წონა

[kg]

მაქს. ტევადობა

[kg]

6058

2438

2438

30480

4190

26290

6058

2438

2591

30480

4190

26290