სერვისები - საჰაერო გადაზიდვები

მთავარი

საჰაერო გადაზიდვები

რას მოიცავს ჩვენი საჰაერო გადაზიდვის მომსახურება:

  • კარიდან-კარამდე მიტანის სერვისს;
  • ტვირთის ადგილიდან აღებასა და აეროპორტამდე ტრანსპორტირებას;
  • ტვირთის დასაწყობებას;
  • ტვირთის დაზღვევას;
  • სანაჟო-საბროკერო მომსახურებას;
  • საპროექტო გადაზიდვებს;
  • ტემპერატურული რეჟიმის საჭიროების შემთხევაში, საჭირო ტემპერატურის შენარჩუნების უზრუნველყოფას;
  • საშიში ტვირთის ტრანსპორტირების შემთხვევაში, საჭირო დოკუმენტაციის თანდართვის პროცესის მთლიანად გაკონტროლებას.

დაგვიკავშირდით