სერვისები - სარკინიგზო გადაზიდვები

მთავარი

სარკინიგზო გადაზიდვები

ჩვენი კომპანია სარკინიგზო გადაზიდვებს ახორციელებს როგორც სხვადასხვა ტიპის ვაგონებით ისე კონტეინერებით (არაგაბარიტული, მძიმეწონიანი, ნაყარი და სხვა ტიპის ტვირთები) ევროპისა და აზიის მიმართულებით.

ჩვენი გამოცდილება და სარკინიგზო მარშუტების ცოდნა საშუალებას გვაძლევს, რომ დროულად და კვალიფიციურად მოვახდინოთ რეაგირება ნებიემიერი სირთულის წარმოქმნისას და აღმოვფხვრათ ისინი უმოკლეს ვადებში.

ჩვენ გთავაზობთ:

  • სარკინიგზო გადაზიდვის ტვირთებისათვის ტარიფების დამუშავება / მიწოდება და ხელსაყრელი მარშუტის შერჩევა;
  • ტვირთის გადაადგილების ოპერატიული კონტროლი;
  • სარკინიგზო გადაზიდვისა და მოსაკრებლების გადახდა ტვირთის გამგზავნის, მიმღების ან მესამე პირების მაგიერ;
  • სარკინიგზო გადაზიდვები რეფრიჟერატორიანი კონტეინერებით;
  • საპორტო და სატერმინალო ექპედირება და დატვირთვა / გადატვირთვა ვაგონებსა და კონტეინერებში;
  • საბაჟო დეკლარირება და საბუთების გაფორმება.

დაგვიკავშირდით