ჩვენი სერვისები

 FCL (სრული საკონტეინერო გადაზიდვა)

FCL (სრული საკონტეინერო გადაზიდვა)

მეტის ნახვა
LCL (ნაკრები საკონტეინერო გადაზიდვა)

LCL (ნაკრები საკონტეინერო გადაზიდვა)

მეტის ნახვა
სარკინიგზო გადაზიდვები

სარკინიგზო გადაზიდვები

მეტის ნახვა
ავია გადაზიდვები

ავია გადაზიდვები

მეტის ნახვა
FTL (სრული საავტომობილო გადაზიდვა)

FTL (სრული საავტომობილო გადაზიდვა)

მეტის ნახვა
LTL (ნაკრები ტვირთის საავტომობილო გადაზიდვა)

LTL (ნაკრები ტვირთის საავტომობილო გადაზიდვა)

მეტის ნახვა
საბაჟო და საბროკერო მომსახურება

საბაჟო და საბროკერო მომსახურება

მეტის ნახვა
ტვირთის დაზღვევა

ტვირთის დაზღვევა

მეტის ნახვა
სასაწყობე მომსახურება

სასაწყობე მომსახურება

მეტის ნახვა
სახიფათო ტვირთები და ტანკ კონტეინერები

სახიფათო ტვირთები და ტანკ კონტეინერები

მეტის ნახვა
არაგაბარიტული და მძიმე ტვირთის გადაზიდვა

არაგაბარიტული და მძიმე ტვირთის გადაზიდვა

მეტის ნახვა