სახიფათო ტვირთები და ტანკ კონტეინერები

სახიფათო ტვირთები და ტანკ კონტეინერები

სახიფათო ტვრითები, მათი სპეციფიკაციებიდან გამომდინარე, კლასიფიცირდებიან 9 კატეგორიად, ყველა სახიფათო ტვირთს გააჩნია UN კოდი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ სახიფათო ტვირთის კლასი და გადაზიდვის პირობები.

ტანკ კონტეინერები წარმოადგენს ერთ ერთ მთავარ საშუალებას, თხევადი სახიფათო ტვრითების გადაზიდვაში.  

ჩვენ გთავაზობთ:

  • კონსულტაციას მოცულობის და ტანკ კონტეინერის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ;
  • ტანკ კონტეინერების მსოფლიო მასშტაბით გადაზიდვას;
  • სახიფათო ტვირთის დეკლარაციის მომზადებას (DGD)
  • ნებართვების მომზადებასა და შესაბამისი მართვის მოწმობის მქონე მძღოლებისა და მაქანების მოწოდებას;
  • მარკირებას;
  • ტანკ კონტეინერის წმენდას (ტვირთის სპეციფიკაციიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე);