არაგაბარიტული და მძიმე ტვირთის გადაზიდვა

არაგაბარიტული და მძიმე ტვირთის გადაზიდვა

არაგაბარიტული ტვრითის გადაზიდვა საჭიროებს სპეციფიურ და ინდივიდუალურ მიდგომას,  წარმოადგენს რა არასტანდარტულ გადაზიდვას.

ჩვენ გთავაზობთ:

  • ტრანსპორტირების მარშრუტის განსაზღვრას;
  • არაგაბარიტული ტვირთის დატვირთვა/დამაგრებას;
  • გადაადგილების ნებართვებს;
  • ესკორტის ორგანიზებას, საჭიროების შემთხვევაში;
  • მძიმე ტექნიკის (სამშენებლო, საბურღი მოწყობილობები და ა.შ) გადაზიდვას ე. წ Flat-Rack ავტომობილებით;
  • ღია კონტეინერების და სპეციალური (low bed) სატვირთო მანქანების მიწოდებას ფოთისა და ბათუმის პორტებში;
  • დოკუმენტაციის მომზადებას;