ტვირთის დაზღვევა

ტვირთის დაზღვევა

ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი დაგეხმარებათ დაიცვათ თავი ფინანსური ზარალისგან ტვირთების სრული დაზღვევის უზრუნველყოფით. ტვირთის დაზღვევა საშუალებას გაძლევთ, ტრანსპორტირების დროს, დაიცვათ ტვირთი ფიზიკური დაზიანებისგან,  ნებისმიერი გარე მიზეზით ან დაკარგვისგან, იქნება ეს სახმელეთ, საზღვაო თუ საჰაერო გადაზიდვა. თუმცა ტვირთის დაზღვევა არ არის სავალდებულო და დამოკიდებულია მომხმარებლის ნებაზე;

ჩვენ გთავაზობთ:

  • ტვირთის და მასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაზღვევას;
  • მესამე პირის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა;
  • პასუხისმგებლობას გადასახადებსა და ჯარიმებზე.
  • ინდივიდუალურ სადაზღვეო პირობებს, ტვირთს სახეობიდან და ღირებულებიდან გამომდინარე;